شرکت تعاونی تیر اوژن پایا

تولید کننده تجهیزات ورزش تیراندازی

شرکت تعاونی تیر اوژن پایا

تولید کننده تجهیزات ورزش تیراندازی

شرکت تعاونی تولیدی خدماتی تیر اوژن پایا به پشتوانه تجربه ی چند ساله تیم فنی خود رسما در سال 1393 تاسیس شد در حالی که تجهیز بیش از 85 خط تیر اندازی ثابت و 70 خط تیر اندازی موقت در قالب 12 سالن تیراندازی را در کارنامه خود دارد.

تیر اوژن پایا در آیین تاسیس خود موفق به دریافت تقدیرنامه از سوی هیئت تیراندازی استان همدان شد.

این شرکت با آشنایی به قوانین روز فدراسیون بین المللی تیراندازی (ISSF) و همچنین اشراف به متد نوین تولید تجهیزات این ورزش آماده است تا با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت نسبت به ارایه هرگونه خدمات تجهیزات تیراندازی در مناطق مختلف کشور اقدام نماید.